Współczesna retoryka w komunikacji biznesowej? O sztuce wymowy dzisiaj.

Potęga opowieści - Jim Holtje
Źródło materiału: http://www.audiobiznes.pl