Czy godzina godzinie równa?

Źródło materiału: http://www.audiobiznes.pl/news/91/czy-godzina-godzinie-rowna